Zipgrade EP.6 – การเพิ่มนักเรียนและชั้นเรียนในโปรแกรม Zipgrade

Zipgrade EP.6 การเพิ่มนักเรียนและชั้นเรียนในโปรแกรม Zipgrade – การเพิ่มนักเรียนโดยการใช้โทรศัพท์มือถือ – การเพิ่มชั้นเรียนของนักเรียนโดยใช้โทรศัพท์มือถือ

ถ้าถูกใจก็กดติดตาม Krurost Channel ด้วยนะครับ

Youtube : https://www.youtube.com/user/krupairost/

Facebook : https://www.facebook.com/KruPairost/

Related posts