Zipgrade EP.8 -การโหลดกระดาษคำตอบ และการสร้างกระดาษไว้ใช้งานเอง

เราสามารถโหลดกระดาษคำตอบ ที่ทาง Zipgrade ได้สร้างเอาไว้สำเร็จรูปโดยจะมีแบบ 20 ข้อ 50 ข้อ แ…

อ่านต่อ...

Zipgrade EP.7 – การเพิ่มนักเรียนและชั้นเรียนในโปรแกรม Zipgrade แบบจำนวนมาก

Zipgrade EP.7 การเพิ่มนักเรียนและชั้นเรียนในโปรแกรม Zipgrade แบบจำนวนมากโดยการนำเข้าโดยใช้…

อ่านต่อ...

Zipgrade EP.6 – การเพิ่มนักเรียนและชั้นเรียนในโปรแกรม Zipgrade

Zipgrade EP.6 การเพิ่มนักเรียนและชั้นเรียนในโปรแกรม Zipgrade – การเพิ่มนักเรียนโดยกา…

อ่านต่อ...

Zipgrade EP.5 – การสร้างแบบทดสอบแบบง่ายโดยใช้โปรแกรม Zipgrade ตอนที่ 3

Zipgrade EP.5 – การสร้างแบบทดสอบแบบง่ายโดยใช้โปรแกรม Zipgrade ตอนที่ 3 – การเล…

อ่านต่อ...

Zipgrade EP.4 – การสร้างแบบทดสอบแบบง่ายโดยใช้โปรแกรม Zipgrade ตอนที่ 2

Zipgrade EP.4 – การสร้างแบบทดสอบแบบง่ายโดยใช้โปรแกรม Zipgrade ตอนที่ 2 สำหรับคลิบนี้…

อ่านต่อ...

Zipgrade EP.3 – การสร้างแบบทดสอบเพื่อนำไปใช้ในการตรวจข้อสอบแบบง่าย ๆ

Zipgrade EP.3 – การสร้างแบบทดสอบแบบง่ายโดยใช้โปรแกรม Zipgrade ตอนที่ 1 สำหรับคลิบนี้…

อ่านต่อ...

Zipgrade EP.2 – การติดตั้งโปรแกรม Zipgrade

Zipgrade EP.2 – การติดตั้งโปรแกรม Zipgrade สำหรับคลิบนี้ก็จะเป็นการติดตั้งโปรแกรม Zi…

อ่านต่อ...

การใช้งาน Zipgrade EP.1 การสร้างบัญชี Zipgrade

Zipgrade เป็น Application ที่ช่วยให้ครูสามารถตรวจข้อสอบและสามารถวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อไ…

อ่านต่อ...