ศธจ.เพชรบูรณ์ จัดทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ รับเกียรติบัตรทันทีผ่าน E-mail

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)…

อ่านต่อ...