“ณัฏฐพล”เผยไม่มีปิดเทอม เดือนต.ค.63 และเม.ย. ปี 64 หลังเลื่อนเปิดเทอมปี 63เป็น 1ก.ค.

ไม่มีปิดเทอม ต.ค.63 และ เม.ย.64

“ณัฏฐพล”เผยไม่มีปิดเทอม เดือนต.ค.63 และเม.ย. ปี 64 หลังเลื่อนเปิดเทอมปี 63เป็น 1ก.ค.

อ่านต่อ...

‪ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชนว่า ‪คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเลื่อนการเปิ…

อ่านต่อ...