วิกฤตโควิดห่วงเด็กยากจนด้อยโอกาสความรู้ถดถอย

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 63 ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สถา…

อ่านต่อ...