ศธ.เห็นชอบตั้งอนุกรรมการ-ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.เห็นชอบตั้งอนุกรรมการ-ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลั…

อ่านต่อ...