เปิดให้โหลดแล้ว เกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หลังจากที่คุณครูหลาย ๆ ท่านรอกันมาหลายวันตั้งแต่วันที่ 7 ตอนนี้ทางเว็บไซต์ http://www.dlth…

อ่านต่อ...

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งครูผู้สอน ม.1-ม.6 เข้าอบรมพัฒนาศักภาพครูในการสอนออนไลน์ 9-20 พ.ค.2563 นี้

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้ง ผอ.สพท.ทั่ว…

อ่านต่อ...

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งช่องทางการลงทะเบียนเข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งช่องทางการลงทะเบียนเข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร…

อ่านต่อ...

สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบประชุมทางไกล

เรื่อง ขอเชิญคณะผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรการจัการเรียนการสอนทางไกลในสถานกรณ์การแพร่ระ…

อ่านต่อ...

ศธจ.เพชรบูรณ์ จัดทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ รับเกียรติบัตรทันทีผ่าน E-mail

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)…

อ่านต่อ...

สพฐ. จับมือ สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย…

อ่านต่อ...

สพป.นนทบุรี เขต 1 จัดทำแบบทดสอบ วัดความรู้เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เ…

อ่านต่อ...

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “NBTC Young Smart”  สอบผ่าน ได้รับเกียรติบัตร

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “NBTC Young Smart”  สอบผ่าน ได้รับเก…

อ่านต่อ...

สพม.40 จัดทำ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น เรื่อง COVID-19 รับเกียรติบัตรผ่าน E-mail

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่…

อ่านต่อ...