รองเลขาธิการ สกสค. มั่นใจ นร.มีหนังสือทันใช้เรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูแ…

อ่านต่อ...