สพฐ. เตรียมแจกคู่มือหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมแจกคู่มือหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ครูใช้เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน

อ่านต่อ...