สกศ.เผยผลวิจัยความต้องการกำลังคนลดต่อเนื่อง 6 ปี

สกศ. ร่วมกับ มธ. วิจัยความต้องการกำลังคนรายจังหวัด ปี 2563-2568 พบว่าเกือบทุกจังหวัดต้องการกำลังคนลดลงต่อเนื่อง 6 ปี ยกเว้นชัยนาท ผลวิจัยย้ำใช้วุฒิ ปวช.ทำงานมีรายได้สูงกว่า ม.6

อ่านต่อ...