สพฐ.ปรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปรับปฏิทินการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563…

อ่านต่อ...

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดร.อำนา…

อ่านต่อ...

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 17-27 เม.ย.นี้

📌คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563TCAS รอ…

อ่านต่อ...

สพฐ. แจ้งแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ให้มีผลตั้งแต่วั…

อ่านต่อ...

กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ ครม. เลื่อนเปิดเทอม ก.ค. 2563

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอ ครม. อาจจะเลื่อนเปิดเทอม จากเดิม ไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 และ…

อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เปิดรับสมัครหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. แล้วก็หลักสูตรอื่นๆ

อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ Online

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ Online

อ่านต่อ...