รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สั่งโรงเรียนสาธิตเตรียมสอนออนไลน์

รมว.อว. สั่ง โรงเรียนสาธิต สังกัด อว.96 แห่งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเรียนสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์” เล็งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.พร้อมโรงเรียนสังกัด ศธ.

อ่านต่อ...