สพฐ. รับฟังกรมอนามัย ให้สถานศึกษา ประเมินความพร้อม 6 มิติ ก่อนเปิดเรียน 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. พร้อมด้วยนางสาววัลลา เรือน…

อ่านต่อ...