ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ…

อ่านต่อ...

ศธจ.เพชรบูรณ์ จัดทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ รับเกียรติบัตรทันทีผ่าน E-mail

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)…

อ่านต่อ...

สพฐ. จับมือ สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย…

อ่านต่อ...

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้…

อ่านต่อ...

HOW TO การตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง

เป็นคำถามที่ครูหลาย ๆ คนถามเข้ามาทั้งในแชท และในชีวิตจริงว่าหากเราอยากจะตรวจสอบ ใบอนุญาตปร…

อ่านต่อ...

สพป.นนทบุรี เขต 1 จัดทำแบบทดสอบ วัดความรู้เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เ…

อ่านต่อ...

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “NBTC Young Smart”  สอบผ่าน ได้รับเกียรติบัตร

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “NBTC Young Smart”  สอบผ่าน ได้รับเก…

อ่านต่อ...

สพม.40 จัดทำ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น เรื่อง COVID-19 รับเกียรติบัตรผ่าน E-mail

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่…

อ่านต่อ...

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดให้ครูค้นหาประวัติการอบรม ได้แล้ว

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดให้ครูค้นหาประวัติการอบรม ได้แล้ว โดยสามารถค้นหาข้อมูลการอบรมที่คุรุพัฒ…

อ่านต่อ...

หลักสูตรอบรมออนไลน์ สามารถนับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้ (ทำ ว.21 ได้)

การขอเลื่อนวิทยฐานะตามแนว ว.21 ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 คุณครูจะต้องมีชั่วโมงอบรมอย่างน้อยปี…

อ่านต่อ...