ศธจ.เพชรบูรณ์ จัดทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ รับเกียรติบัตรทันทีผ่าน E-mail

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565)…

อ่านต่อ...

สพฐ. จับมือ สสวท. อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T) เร่งขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย…

อ่านต่อ...