ทปอ.แจงเหตุปิดระบบทีแคส 63 อัปเดตเงื่อนไขผู้สมัคร

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย…

อ่านต่อ...

รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สั่งโรงเรียนสาธิตเตรียมสอนออนไลน์

รมว.อว. สั่ง โรงเรียนสาธิต สังกัด อว.96 แห่งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเรียนสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์” เล็งเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.พร้อมโรงเรียนสังกัด ศธ.

อ่านต่อ...

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 17-27 เม.ย.นี้

📌คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563TCAS รอ…

อ่านต่อ...

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษา เกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร., มส.

หนังสือด่วนที่สุด สพฐ. ที่ ศธ.04010/ว1369 เรื่อง สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษา เกี่ยวกับก…

อ่านต่อ...