สพฐ. แจ้งแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ให้มีผลตั้งแต่วั…

อ่านต่อ...

สพป.นนทบุรี เขต 1 จัดทำแบบทดสอบ วัดความรู้เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เ…

อ่านต่อ...

เตือนผู้ปกครองปลอมเอกสารสมัครม.1-ม.4ผ่านออนไลน์โดนตัดสิทธิ์แน่

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพ…

อ่านต่อ...

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “NBTC Young Smart”  สอบผ่าน ได้รับเกียรติบัตร

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “NBTC Young Smart”  สอบผ่าน ได้รับเก…

อ่านต่อ...

สพม.40 จัดทำ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น เรื่อง COVID-19 รับเกียรติบัตรผ่าน E-mail

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่…

อ่านต่อ...