การสร้างแผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

สำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูหลาย ๆ ท่านก็สอบถามมาว่าผมทำยังไงสำหรับ…

อ่านต่อ...