ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.เรื่อง แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เปิดรับสมัครหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. แล้วก็หลักสูตรอื่นๆ

อ่านต่อ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ Online

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ Online

อ่านต่อ...

เลขาธิการกพฐ.เผย รอมติรับนร.ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ 17 เมษายน นี้

เลขาธิการกพฐ. เผยรอบอร์ดกพฐ.เคาะมติ รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทางออนไลน์ 17 เมษายน 2563 นี้ ส่วนการรับนักเรียนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา และโรงเรียนกลุ่มวัตถุประสงค์พิเศษ ที่ดำเนินการไปแล้วให้ใช้วิธีการรับสมัครและรายงานตัวแบบออนไลน์แทน

อ่านต่อ...

การใช้งาน Zipgrade EP.1 การสร้างบัญชี Zipgrade

Zipgrade เป็น Application ที่ช่วยให้ครูสามารถตรวจข้อสอบและสามารถวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อไ…

อ่านต่อ...