2 เดือนนี้ ครูพักให้พอนะ 15 เดือนต่อจากไปนี้…

แนวการเปิด – ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2563

หากมาลองคิดกันคราว ๆ ว่าหากเราเปิดเทอมกันวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ลองมาดูกันครับว่า กำหนดการคราว ๆ จะเป็นอย่างไร

  1. เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563
  2. ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม 1 ก.ค. 2563 ถึง 30 พ.ย. 2563
  3. ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม 1 ธ.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564
  4. ไม่มีปิดภาคเรียนเทอมต้น ส่วนเทอมปลายปิด 15 วัน คือ 1 – 15 พ.ค. 64 (ปิดเฉพาะนักเรียน ส่วนครูมาเคลียร์คะแนน รายงาน เอกสารต่างๆ)
  5. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 พ.ค. 2564 เป็นปกติ

กำหนดการนี้เป็นกำหนดการ คราว ๆ เท่านั้นนะครับ ยังไม่ใช่กำหนดการจริง
ย้ำเป็นแค่แนวเท่านั้นนะครับ

Related posts