โรงเรียนสาธิต มศว.นำร่องสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  กล่าวว่า ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่มี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. เป็นประธาน

ตนได้เสนอให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. เปิดพร้อมกันทั้งหมดในวันที่ 1 กรกฏาคมนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับขั้น พื้นฐานทั้งประเทศ และขอให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. เตรียมการไว้ในอนาคต หากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อ ทำให้ต้องใช้รูปแบบการศึกษาระบบออนไลน์แน่นอน โดยในส่วนของซอฟท์แวร์อยากให้ อว. สนับสนุนโรงเรียนสาธิตของ อว.ทั้งหมด

โดยในส่วนของสาธิต มศว. ประสานมิตร ขณะนี้ได้ประสานงานกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำร่อง โดยวางระบบการเรียนการสอน ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ และคาดว่าจะสามารถ ขยายระบบไปสู่โรงเรียนสาธิตอื่นๆ ได้ทันที

ด้าน ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า นโยบายของโรงเรียนสาธิต มศว.ฯ มุ่งเน้นในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการนำนวัตกรรมในการเตรียมพร้อมสู่รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องเตรียมตัวทั้งในส่วนของครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองที่จะต้องศึกษาไปด้วยกัน

โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะจำลองรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่ระบบออนไลน์ มีอาจารย์ประจำชั้นที่จะคอยสังเกตปฎิสัมพันธ์เด็ก พร้อมติดตามให้เด็กเข้าห้องเรียน มีการตารางการเรียนการสอนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา โดยคาดว่าจะเริ่มต้นในการเรียนออนไลน์ครั้งแรก ในวันที่ 18 พฤษภาคม – 18 มิถุนายนนี้ สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ ชั้น ม.6 จำนวน 400 คน ม.4 จำนวน 790 คน และ ม.1 จำนวน 390 คน

“การเรียนออนไลน์ของเด็กมัธยมฯ แตกต่างกับเด็กมหาวิทยาลัย เพราะนักเรียนแต่ละชั้นปีก็แตกต่างกันไป ความสนใจและจดจ่อกับการเรียนก็แตกต่างกัน ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน อย่างไรก็ดี การเรียนการสอนออนไลน์จะค่อยๆเป็นค่อยไปโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ค่อยๆสร้างความคุ้นเคย มีการเรียนแบบ Real Time และสามารถอัดวีดีโอเพื่อใช้ทบทวนบทเรียน หรือนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ มีการอัพโหลดเอกสารการเรียนสู่ระบบออนไลน์ ควบคู่กับการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปยังทุกบ้านอีกด้วย” ผศ.ชวลิต กล่าว

เดลินิวส์

https://www.dailynews.co.th/education/769617

Related posts