เลขาธิการ กอศ. ยกเลิกอาชีวะของบสร้างอาคาร

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานอาชีวะศึกษาในปี 2563 ว่า ตนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่ง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง

โดยการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจะต้องมีการปรับปรุงเนื้องานอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพและการสร้างคุณภาพเด็กอาชีวะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
           
“เมื่อเร็วๆนี้ผมได้วางนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหม่ โดยได้มอบเป็นแนวทางให้ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาไปขับเคลื่อน คือ ต่อจากนี้ไปผมจะยกเลิกวิธีการบริหารงบประมาณของสอศ.แบบเดิม โดยที่ผ่านมาแต่ละวิทยาลัยมักจะเสนอขอเงินงบประมาณในการสร้างอาคาร สร้างสนามฟุตบอล เป็นจำนวนหลักล้านบาท

ซึ่งผมไม่ต้องการการเสนอของบประมาณในลักษณะนี้ ดังนั้นขอให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งรับทราบกติกาให้ชัดเจนด้วยว่า ผมจะเอาเนื้องานเป็นตัวตั้งในการของบประมาณของทุกวิทยาลัย ดังนั้นวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องไปคิดโครงการที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือการสร้างภาพลักษณ์อาชีวะศึกษา โดยจะทำโครงการใดก็ได้แต่ขอให้เพิ่มยอดผู้เรียนไปด้วย ผมถึงจะให้งบประมาณไปดำเนินการ เป็นต้น” เลขาธิการ กอศ.กล่าว

Related posts