เปิดให้โหลดแล้ว เกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

หลังจากที่คุณครูหลาย ๆ ท่านรอกันมาหลายวันตั้งแต่วันที่ 7 ตอนนี้ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19 ได้เปิดให้คุณครูที่ได้เข้ารับการอบรมประชุม ได้โหลดเกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบประชุมทางไกลแล้ว บอกเลยว่าสมกับการรอคอยมาก โดยคุณครูสามารถกรอกเลขประจำตัวประชาชน ที่ได้ใช้ในการลงทะเบียนไม่ว่าจะลงทะเบียนไว้ที่ภาคใดก็สามารถโหลดได้เหมือนกันหมด

Related posts