เตือนผู้ปกครองปลอมเอกสารสมัครม.1-ม.4ผ่านออนไลน์โดนตัดสิทธิ์แน่

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 3 -12 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ส่วนวันสอบนั้นจะกำหนดวันสอบให้ไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งม.1 จะกำหนดให้สอบวันเสาร์ และ ม.4 จะกำหนดสอบในวันอาทิตย์ ใช้เวลาครึ่งวันในการสอบ  

โดยในส่วนของวันสอบที่ยังไม่มีมติออกมาชัดเจนนั้นสพฐ.ขอประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 อีกครั้ง และจะประกาศให้โรงเรียนและผู้ปกครองรับทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนกำหนดวันสอบอย่างแน่นอน ขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ปกครองสามารถเข้าไปติดต่อประสานข้อมูลกับโรงเรียนที่ต้องการจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นการสอบเข้าม.1และม.4 ที่ประชุมมีมติจะไม่ให้มีการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์อย่างแน่นอน  โดยวางหลักการของการสอบเข้าม.1และม.4  โรงเรียนจะต้องจัดห้องสอบให้เด็กนั่งสอบไม่เกิน 20 คน เว้นระยะห่างทางสังคม สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ พร้อมกับตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ ซึ่งหากพบนักเรียนคนใดมีไข้สูงขอให้โรงเรียนจัดห้องสอบเฉพาะสำหรับเด็กกลุ่มนี้ไว้ด้วย โดยดูมาตรการตัวอย่างการสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่มีการจัดสอบเข้าม.4 ไปแล้ว

ทั้งนี้สพฐ.ขอฝากเตือนผู้ปกครองให้รับทราบเป็นแนวทางที่ชัดเจนว่า การรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบเอกสารการยื่นสมัครของเด็กให้ครบถ้วนก่อนการอัพโหลดข้อมูล และที่สำคัญห้ามมีการปลอมแปลงเอกสารอย่างเด็ดขาด เช่น จงใจสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับสิทธิว่าอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน กับ การปลอมแปลงภาพถ่ายบุคคล เป็นต้น  ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบในวันสอบหรือวันรายงานตัวจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและโดนดำเนินคดีด้วย อีกทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบทันที

เดลินิวส์

https://www.dailynews.co.th/education/769533

Related posts