เช็คบัญชีรายชื่อ ข้าราชการครู เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แนบท้ายประทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ <<<<<

Related posts