‘หมอยง’ แนะปรับการเรียนการสอนเด็กสู้โควิดใช้เทคโนโลยี เลิกกวดวิชา-ห้องเรียนติดแอร์

โควิด 19 กับการศึกษา

วันนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วโลก มากกว่า 1,700 ล้านคน ต้องหยุดการเรียนการสอน การสอบ

การเรียนการสอนได้มีการปรับเปลี่ยนวิธี เช่น เป็นการสอนทางไกล เรียนที่บ้าน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทุกคนจะต้องปรับตัวได้ สำหรับเด็กเล็ก การเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้ปกครองพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้าน ช่วยเรื่องการเรียนการสอนในระยะนี้ และจะเกิดขึ้น อีกหลายเดือน

โรงเรียนจะเปิดได้เมื่อไหร่ยังไม่แน่

ชั้นเรียนจะต้องเปลี่ยนไป เรียนห้องละ 40-50 คน คงต้องมีการเปลี่ยนแปลง

การกวดวิชาคงต้องเลิก

ห้องเรียนที่ติดแอร์ ที่มีเด็กจำนวนมาก จะเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้อย่างรวดเร็ว

ในเด็กจะมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ แต่แพร่จะกระจายไปหาคนในบ้าน ผู้ปกครอง

ห้องเรียนจะต้องให้มีอากาศถ่ายเท โล่ง เช่น โรงเรียนในต่างจังหวัด

สภาพความเป็นอยู่หลายอย่าง อาจจะต้องกลับสู่สามัญ

Related posts