สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารการคัดเลือกลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารการคัดเลือกลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น และการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จากเดิม 30 เม.ย. เป็น 31 พ.ค.นี้ ดูรายละเอียดดังนี้

ดูรายละเอียดได้ดังนี้ [ เอกสาร ]

Related posts