สพป.นนทบุรี เขต 1 จัดทำแบบทดสอบ วัดความรู้เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 ได้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การวัดและประเมินผลการศึกษา” โดยหลังจากที่ทำแล้วผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

🔗 http://wow.in.th/Cern_1

🔗 สำรอง 1 http://wow.in.th/Cern_2
🔗 สำรอง 2 http://wow.in.th/Cern_3
🔗 สำรอง 3 http://wow.in.th/Cern_4

Cr. นายสุธิเดช สุวรรณลา ครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ผู้ออกแบบระบบ

E-mail ที่ใช้กรอกจะต้องเป็น Email ที่ใช้งานได้และถูกต้องด้วยนะครับ

Related posts