สพฐ.แจ้งครูตอบแบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของข้าราชการ

สพฐ.แจ้งครูตอบแบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของข้าราชการ

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัตตอบแบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ลิงก์ตอบแบบสำรวจ

https://forms.gle/Q4QEHxcP8ukQX2WK6

ที่มา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Related posts