สถาบันคุรุพัฒนาเปิดให้ครูค้นหาประวัติการอบรม ได้แล้ว

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดให้ครูค้นหาประวัติการอบรม ได้แล้ว โดยสามารถค้นหาข้อมูลการอบรมที่คุรุพัฒนาได้รับรองและสามารถนำไปใช้ประกอบการเลื่อนขั้นวิทยฐานะได้ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 ได้ที่ https://course.kurupatana.ac.th/?pri_menu=training_check โดยสามารถค้นหาย้อนหลังได้จนถึงปี 2561 เท่านั้นก่อนหน้านั้นจะไม่สามารถค้นหาได้

โดยให้คลิกตามลิงค์ด้านบนและกรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักติดกันไม่เว้นวรรคก็จะแสดงข้อมูลที่เราได้อบรมไปมาแสดงดังภาพข้างล่างครับ

Related posts