สกสค.เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

สกสค.เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา อายุ 35-60 ปี ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน สมัครที่สำนักงาน สกสค.ทุกจังหวัด ตั้งแต่ 16 เมษายนนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร ชพค. กรณีพิเศษ
ใบสมัคร ชพค. กรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัคร ชพส. กรณีพิเศษ
ใบสมัคร ชพส. กรณีพิเศษ

Related posts