ศธจ.เพชรบูรณ์ จัดทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ รับเกียรติบัตรทันทีผ่าน E-mail

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับข้าราชการ เพื่อที่จะได้ศึกษาและทดสอบความรู้เรื่องแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ข้าราชการ ร่วมกันพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจำกัดผู้ทำแบบทดสอบวันละ 100 คนเท่านั้น

สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่ http://gg.gg/i5se2

Related posts