ล่าสุด ตารางออกอากาศ สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ตารางออกอากาศ สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ลิ้งค์ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/drive/folders/1Cj8PLHAd6_EYHe8NpypMcvtHER_dzJhJ?usp=sharing
ม.1 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42321
ม.2 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42316
ม.3 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42317
ม.4 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42329
ม.5 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42330
ม.6 https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42331
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dltv.ac.th/

Related posts