รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ การบ้านเด็กยังมีความสำคัญ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงโรงเรียนหลายแห่งมีมาตรการโรงเรียนปลอดการบ้านว่า ตนถือว่านโยบายของโรงเรียนแต่ละแห่งที่ขับเคลื่อนเรื่องการปลอดการบ้านนักเรียนเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งตนก็เข้าใจถึงเสียงสะท้อนของผู้ปกครองมาด้วยเช่นกันว่าทุกวันนี้ครูผู้สอนมักจะให้การบ้านเด็กจำนวนมาก และการทำการบ้านจริงๆแล้วเด็กจะสะสมและค่อยมาทำในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

ดังนั้นการที่โรงเรียนมีนโยบายต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นนโยบายปลอดการบ้าน หรือนโยบายไม่มีแผนการเรียนสายวิทย์-ศิลป์ เพื่อหวังเป็นโรงเรียนเตรียมอนาคตของเด็กไทยนั้นก็เป็นเรื่องที่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้เอง แต่ต้องไม่ลืมศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านด้วย
           
“ผมมองว่าการบ้านยังมีความจำเป็นอยู่ เพื่อให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบมากขึ้น แต่หากการให้การบ้านของครูผู้สอนมีจำนวนมากเกินไปก็อาจจะต้องปรับให้เกิดความเหมาะสมด้วย เช่น ไม่มีการบ้านแต่ครูอาจมอบหมายเป็นชิ้นงานให้เด็กไปค้นหาน่าจะเหมาะสมกว่า เป็นต้น เพราะในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะปรับหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอยู่แล้วโรงเรียนก็สามารถปรับการบ้านในรูปแบบอื่นได้ โดยผมยังไม่อยากให้ไม่มีการบ้าน” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

เดลินิวส์

https://www.dailynews.co.th/education/767206

Related posts