รองเลขาธิการ สกสค. มั่นใจ นร.มีหนังสือทันใช้เรียนออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดพิมพ์หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ขององค์การค้าของ สกสค. ว่า จากที่ตนได้รับรายงานจากองค์การค้าของ สกสค.

ล่าสุดการจัดพิมพ์หนังสือเรียนสามารถทำได้ 99.9% แล้ว ส่วนที่เหลืออีก .01% นั้น เป็นการจัดพิมพ์อีกเพียงเล็กน้อยเพื่อสำรองไว้บางส่วน คาดว่าภายในสัปดาห์นี้กระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนจะดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% ตามเป้า
           
รองเลขาธิการ สกสค. กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดส่งหนังสือเรียนขณะนี้การกระจายหนังสือไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วกว่า 80% และภายในเดือน เม.ย.นี้การจัดส่งจะสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน 100% ซึ่งกระบวนการจัดพิมพ์และการจัดส่งหนังสือเรียนขององค์การค้าของ สกสค.ในปีนี้ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆ

โดยเฉพาะขั้นตอนในการจัดส่งสามารถกระจายสินค้าได้ทุกวันที่มีการจัดพิมพ์แล้วเสร็จ แต่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้างเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปิดเทอม รวมถึงโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ประกอบกับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 เป็นวงกว้างทำให้หลาย ๆ โรงเรียนไม่มีครู หรือผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ที่โรงเรียน

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปจัดส่งหนังสือที่โรงเรียนจึงไม่มีใครเซ็นรับหนังสือ ขณะนี้ทางองค์การค้าของ สกสค.จึงได้แก้ปัญหาโดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อขอเป็นนโยบายให้โรงเรียนจัดส่งครู หรือบุคลากรของโรงเรียนเพื่อเซ็นรับหนังสือ เพราะถือเป็นพัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องมีผู้อยู่เพื่อตรวจและเซ็นรับของ ทั้งนี้คาดว่าหลังจากนี้การจัดส่งจะทำได้รวดเร็วขึ้น
           
“ปีนี้ระบบการจัดส่งหนังสือขององค์การค้าของ สกสค.สามารถทำได้รวดเร็วและเป็นระบบมาก รวดเร็วกว่าการจัดพิมพ์หนังสือซึ่งเราต้องพึ่งพาและนำบางส่วนไปจัดพิมพ์กับโรงพิมพ์ภายนอก ประกอบกับเรามีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่ช่วยในการจัดส่ง โดยเฉพาะเครือข่ายของหน่วยงาน กศน.ที่เรามีกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดทั่วประเทศ ยิ่งทำให้ระบบการจัดส่งที่เคยเป็นจุดด้อยขององค์การค้าของ สกสค.ในหลายปีที่ผ่านมา กลับมาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าหนังสือเรียนทุกวิชาที่องค์การค้าของ สกสค.จัดพิมพ์จะจัดส่งได้ครบทุกโรงเรียนภายในเดือน เม.ย.นี้ และนักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในการประกอบการเรียนในระบบออนไลน์ตั้งแต่การทดสอบระบบตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ได้อย่างแน่นอน”

Related posts