รมต.ศธ. แจงแผนรับมือ โควิท-19 รับเปิดเทอม 1 ก.ค. ต่อ คณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้ ครม.รับทราบว่าศธ.มีแนวทางปฎิบัติอย่างไรบ้าง

ซึ่งขณะนี้ศธ.ได้ดำเนินการระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมเสร็จสิ้นในวันที่ 17 พ.ค.และเริ่มดำเนินการระยะที่ 2 การตรวจสอบความพร้อมการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ดิจิททัลและระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.ถึงวันที่ 30 มิ.ย. โดยจะนำผลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้หากเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.แล้วการแพร่ระบาดของไวรัสพ้นวิกฤตจะจัดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียน โดยเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
           
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ตนยังแจ้งให้ที่ประชุมครม.รับทราบด้วยว่าหากสถานการณ์ของโรคยังไม่ปลอดภัยจนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ที่โรงเรียนเมื่อก็อาจมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทีวีและออนไลน์

ซึ่งในประเด็นนี้ศธ.สามารถบริหารจัดการได้ เนื่องจากเตรียมความพร้อมของระบบไว้หมดแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับครูผู้สอนในช่วงวิกฤตนี้ก็ไม่ต้องกังวล เพราะศธ.ได้จัดสรรงบประมาณดูแลไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เพิ่มเติม
 
ต่อข้อถามว่า ส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอาจจะให้โรงเรียนที่มีความพร้อมได้เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 1 ก.ค.นั้น  นายณัฏฐพล กล่าวว่า เรื่องนี้ศธ.ไม่ได้เป็นผู้พิจารณาว่าจะร่นเวลาการเปิดโรงเรียนก่อนวันที่ 1 ก.ค.หรือไม่  ซึ่งศธ.มีหน้าที่นำมาตรการด้านความปลอดภัยจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งได้รับทราบถึงมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนว่าโรงเรียนแต่ละแห่งสามารถดำเนินการตามมาตการของศบค.และสธ.ได้หรือไม่

โดยหากมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำตามมาตรการของสธ.เช่น ไม่สามารถจัดห้องเรียนเว้นระยะห่างทางสังคมได้ 20 คนต่อห้อง เพราะห้องเรียนมีเด็กเกินกว่า 40 คนต่อห้อง เป็นต้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ดังนั้นจะต้องคิดแผนแนวทางแก้ปัญหานี้จะทำอย่างไรได้บ้าง

Related posts