มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ Online

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Online
ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนช่วงนี้ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ทันที

หลังจากสมัครเสร็จแล้วรอพิมพ์เอกสารชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย

สมัครเรียนคลิกได้ที่ลิงค์นี่เลยครับ

http://pmis.pcru.ac.th/admission/main.php?page=REGIS01000IN&check=1

Related posts