มติ สพฐ. เลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 จาก ธ.ค.63 เป็น ธ.ค.64

27 พฤษภาคม 2563 นายอำนาจ วิชายานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนงานเดิมๆ และติตตามงานของผู้อำนวยการสำนักและผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

การเลื่อนงานศิลปหัตถกรรมในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะมีการแพร่ระบาดถึงเมื่อไร ดังนั้นการนำนักเรียนมาร่วมการแข่งขันจะทำให้เกิดความแออัด และเป็นทำให้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานออกไป 1 ปี จากเดิมประมาณเดือนธันวาคม 2563 เลื่อนเป็น ธันวาคม 2564

จากที่ได้ฟังเสียงจากครูหลาย ๆ ท่านมาก็เสนอกันว่าให้เลื่อนออกไป ก็ถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่คุณครูติดตาม และเสนอกันมาเยอะมากว่าให้เลื่อนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและของครูกัน และอีกอย่างคือ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณครูอาจจะมีการซ้อมนักเรียนไม่ทัน

ที่มา

https://www.obec.go.th/archives/261176

Related posts