ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.เรื่อง แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ขณะนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน โดย สมศ. ได้รับข้อกังวลใจจากบุคลากรทางการศึกษา และขอให้ สมศ. เลื่อนการเข้าประเมินสถานศึกษารอบที่สี่ออกไปก่อนเพราะเกรงว่าจะต้องไปโรงเรียนในช่วงวิกฤติดังกล่าว เพื่อจัดเตรียมเอกสารรับการประเมิน

สมศ. ขอแจ้งให้ทราบว่า ในขณะนี้การดำเนินงานของ สมศ. อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการจัดเตรียมคณะผู้ประเมินภายนอก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของสถานศึกษาโดย สมศ. จะลงพื้นที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเมื่อสถานศึกษาได้ทำการเปิดภาคเรียนแล้ว

ทั้งนี้ สมศ. พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกๆ ท่าน ประกอบกับในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 สมศ. ได้มีการเน้นย้ำอยู่เสมอเรื่องการลดภาระเอกสารของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมเพราะคณะผู้ประเมินจะพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สถานศึกษาใช้ในการปฎิบัติงานจริง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ท่านสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม รอบรั้ว สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ได้ทาง
🔵Line : @onesqa
http://line.me/ti/p/%40onesqa
🔴 Website : http://www.onesqa.or.th
🔶Facebook :https://www.facebook.com/onesqa/
#สมศ #onesqa
💜youtube : ONESQA CHANNEL

Related posts