ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยโครงการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ทุกโครงการ 3 เดือน

อันนี้สิช่วยจริง 😀 ธนาคารออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ให้โดยอัตโนมัติ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่กู้เงินโครงการ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ทุกโครงการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563

สิ้นเดือนนี้ เงินเดือนครูทั่วประเทศ (ที่กู้) ก็จะเหลือเยอะหน่อย … ดีต่อใจ ฝ่าภัยโควิด ..

Related posts