ทปอ.แจงเหตุปิดระบบทีแคส 63 อัปเดตเงื่อนไขผู้สมัคร

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่ ทปอ.ได้แจ้งผ่าน student.mytcas.com ขอปิดระบบ TCAS63 ในการสมัครทีแคส รอบ 3 (แอดมิชชั่น 1) ชั่วคราว เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 17 เม.ย.ว่า เป็นการปิดระบบเพื่ออัปเดตฐานข้อมูลหลักสูตรและเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร

เนื่องจากเจอปัญหาเรื่องการเลือกสาขาสมัครของนักเรียน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในขั้นตอนการรับสมัครเลย เพราะปีนี้ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ไม่มีการไปยืนยันสิทธิที่มหาวิทยาลัย ถ้านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่สาขาวิชากำหนดมาก็จะสมัครไม่ได้

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า การพบปัญหาดังกล่าวนักเรียนเป็นผู้แจ้งเข้ามา ซึ่งในขั้นตอนของการทดลองใช้ระบบ โดยการสุ่มทดลองสมัครเราไม่เจอปัญหานี้ เพราะมีข้อมูลในหลักสูตร มีหลายพันหลักสูตร แต่เมื่อนักเรียนทักเข้ามา ทปอ.ก็ตรวจสอบและ จากการตรวจสอบก็พบว่ามีมหาวิทยาลัยบางแห่งส่งข้อมูลเงื่อนไขการสมัครเข้ามาผิดพลาด ซึ่งมีหลายกรณีมาก เช่น มหาวิทยาลัยปรับเงื่อนไขแต่ไม่ได้มีการปรับประกาศ

นักเรียนเรียนสายสามัญศึกษาต้องใช้คะแนนโอเน็ต เรียนอาชีวศึกษาต้องใช้คะแนนวีเน็ต แต่มหาวิทยาลัยใส่สลับผิด ทำให้นักเรียนที่เรียนสายสามัญศึกษาไม่มีคะแนนวีเน็ต จึงสมัครไม่ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการเปิดระบบรับสมัครวันแรกในวันที่ 17 เม.ย.มีประมาณ  6,000 คนที่สมัครได้เรียบร้อย และ ทปอ.ก็ทำการเปิดระบบให้ใช้งานแล้วตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันที่ 18 เม.ย.โดยจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 27 เม.ย.นี้ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าไม่ได้ปิดเพราะระบบล่ม หรือ ระบบไม่รองรับ

“ขอให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน และวางแผนการสมัครให้ดี โดยศึกษาเงื่อนไข คุณสมบัติ และจำนวนรับในแต่ละรอบ ซึ่งยังเหลือการสมัครทีแคส รอบ 4 (แอดมิชชั่น 2) อีก ถ้าคุณสมบัติเหมาะสมในรอบ 3 ก็สมัครในรอบ 3 แต่ถ้าคะแนนน่าจะถึงในรอบ 4 ก็รอสมัครในรอบ 4 แทน ถ้าคะแนนไม่ได้แน่ๆก็ลองเปลี่ยนมหาวิทยาลัย”ดร.พีระพงศ์ กล่าว

Related posts