ทปอ.ขานรับออกมาตรการช่วยนิสิต นักศึกษา ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของนิสิต นักศึกษา ดังนั้น ตนจึงได้ออกประกาศ อว.ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆที่เรียกเก็บในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ หรือ ปีการศึกษาแรกของปี 2563 เป็นกรณีพิเศษ

พร้อมให้ออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งล่าสุด มี 52 มหาวิทยาลัย ได้ออกมาตรการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลด หรือ คืนค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ รวมถึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นต้น

“ ขณะนี้ 52 มหาวิทยาลัย มีการช่วยเหลือแตกต่างกันไป อาทิ ม.ธรรมศาสตร์ ขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือ วันที่ 9 ส.ค.นี้ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 ทุนรวม 15 ล้านบาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คืนเงินค่าหอพัก ม.เกษตรศาสตร์ จัดสรรทุนทำงานและทุนให้เปล่า

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คืนเงินค่าเช่าหอพักและค่าน้ำประปา 2 เดือน ม.ศรีปทุมลด 25% ม.ธุรกิจบัณฑิตลดค่าเทอมภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 25% และสามารถขอผ่อนชำระค่าเทอมได้ เป็นต้น และอีกหลายมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการลดค่าเทอมออกมาเร็วๆนี้” ดร.สุวิทย์ กล่าว
                     
ด้าน ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.พร้อมให้การสนับสนุนนโยบาย อว. อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะมหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ. ทั้ง 34 แห่ง ที่มีศักยภาพในการรองรับแตกต่างกัน ดังนั้นต้องมีการพูดคุยเพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกันว่า จะช่วยเหลือในรูปแบบใด เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ประโยชน์ และมหาวิทยาลัยอยู่ได้ โดยต้องมองทุกอย่างอย่างรอบคอบ
                        
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎมีการเก็บค่าเรียนที่ถูกอยู่แล้ว ทำให้มีความช่วยเหลือที่ต่างกัน บางสถาบันอาจลดค่าเทอม หรือ บางสถาบันอาจรับผิดชอบค่าอินเทอร์เน็ตให้ เป็นต้น

ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า เบื้องต้นจะมีการลดค่าเทอม ราว 10-15% และมีมาตรการอื่นที่จะช่วยนักศึกษา เช่น ให้เด็กทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้ เป็นต้น

เดลินิวส์

https://www.dailynews.co.th/education/768714

Related posts