ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งช่องทางการลงทะเบียนเข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งช่องทางการลงทะเบียนเข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

สพฐ.แจ้งช่องทางการลงทะเบียนเข้าอบรม และทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่องทางการลงทะเบียนลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19

เริ่มเปิดรับลงทะเบียน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 เป็นต้นไป การทดสอบหากไม่ลงทะเบียนเข้าอบรมจะไม่ประกาศผลสอบ

เข้าสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นหากสอบหลายครั้งจะนับคะแนนที่น้อยที่สุด

หมายเหตุ :
*เวลาในการเปิดให้ทำแบบทดสอบคือ 2 ชั่วโมง หลังจบการอบรม : (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 – 17.30 น.)

**ผู้เข้าอบรมต้องใช้บัญชี EMail เดียวกันในการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าอบรมและทำแบบทดสอบเนื่องจากคณะกรรมการจะเปรียบเทียบผลการสอบเทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเข้าอบรม

* Update ผู้รับการอบรมไม่ต้องลงทะเบียนเข้าอบรม 
และสามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้เลย หลังการอบรม
 หมายเหตุ :   เริ่มเปิดให้ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป 

ตารางการอบรม

Related posts