คุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561

คุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561 จำนวน 13,645 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 30 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/04/16500/

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันข้อมูลที่อยู่ได้ที่ http://www.ksp.or.th/service/kspmaster/verify.php
(โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจสอบชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ หลังจากนั้นยืนยันความถูกต้อง ของข้อมูล)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Related posts