คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 17-27 เม.ย.นี้

📌คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) จำนวน 256 คน

📌สมัครได้ที่ http://student.mytcas.com
ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563

📌สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.admissions.chula.ac.th

Related posts