การใช้งาน Zipgrade EP.1 การสร้างบัญชี Zipgrade

Zipgrade เป็น Application ที่ช่วยให้ครูสามารถตรวจข้อสอบและสามารถวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อได้อย่างรวดเร็ว เหมือนกับการใช้เครื่องตรวจข้อสอบและการใช้กระดาษคำตอบแบบฝน ซึ่งนอกจากโปรแกรมจะสามารถตรวจข้อสอบได้

สามารถใช้ได้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS หรือ Andriod หรือบนแท็บเลต ทำให้สะดวกมากในการใช้งาน แต่หากต้องการจะตรวจข้อสอบแล้วจะต้องใช้อุปการณ์เคลื่อนที่เท่านั้นในการตรวจข้อสอบ นอกจากนี้ตัวโปรแกรมเองยังสามารถวิเคราะห์ข้อสอบออกมาเป็นรายข้อ ว่ามีค่าความยากง่ายหรือค่าความเชื่อถือมากน้อยเพียงใด โดยที่คุณครูไม่ต้องมาคิดเป็นรายข้อเองทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น

ถ้าถูกใจก็กดติดตาม Krurost Channel ด้วยนะครับ

Youtube : https://www.youtube.com/user/krupairost/

Facebook : https://www.facebook.com/KruPairost/

Related posts