การส่งข้อมูลจาก Google Form ไปยังฐานข้อมูลบนเว็บ

เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะเคยสงสัยว่าจะเป็นไปได้ไหมหากเราใช้ Google Form เป็นฟอร์มสำหรับใช้ในการรับข้อมูลและส่งข้อมูลไปเก็บทั้ง Google Sheet และ นำไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ของเราด้วย

วันนี้เราลองมาทำ Lab ง่าย ๆ เพื่อส่งข้อมูลจาก Google Sheet และ นำไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ของเรา ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิปเลยนะครับ

ตัวอย่างโค้ดนะครับ สามารถเอาไปปรับใช้งานได้ตามใจชอบเลยครับ

//กำหนดข้อความให้แสดงหลังทำงานเสร็จ var TRANSFER_SENT = 'Transfer Complete'; //กำหนด Col ที่จะให้แสดงสถานะ var TRANSFER_STATUS_COL=4; //กำหนด Col ที่จะให้แสดง var TRANSFER_RES_COL=5; function SendData2Web() { //กำหนดตัวแปร sheet ให้เป็น Sheet ที่กำลังใช้งาน var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet(); //กำหนดตัวแปร dataRange ให้รับข้อมูลทั้งหมดมา var dataRange = sheet.getDataRange(); //กำหนด data ให้เป็นข้อมูลทั้งหมด var data = dataRange.getValues(); //วนทำงานตั้งแต่ข้อมูลแถวที่ 1 จนหมดทุกแถว for(var i=1;i<data.length;i++){ //กำหนดข้อมูลในแต่ละแถวให้กับตัวแปร col var col = data[i]; //กำหนดตัวแปร SendData ให้เท่ากับข้อมูลใน col[3] var SendData = col[3]; //กำหนดเว็บที่เราต้องการจะส่งค่าไป var targetWebRespone = 'https://sys4school.com/test/'; //กำหนด token เพื่อความปลอดภัยว่าข้อมูลส่งไปจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง var token='75450e726f14f480bec0fa50c53a69d4'; //เตรียมเชื่อม url เพื่อเตรียมส่ง targetWebRespone = targetWebRespone + "?token="+token+"&email="+ col[1] + "&name=" + col[2]; //ตรวจสอบก่อนส่งว่าใน col[3] มีข้อความที่แสดงว่าส่ง และ col[0] จะต้องไม่เป็นค่าว่างซึ่งจะแสดงว่าในแถวนั้นมีข้อมูลอยู่ if(SendData!=TRANSFER_SENT && col[0]!=""){ //กำหนดให้เซลล์ที่ TRANSFER_STATUS_COL=4 ในแถวนั้นแสดงข้อมูลความ Transfer Complete' sheet.getRange(i+1, TRANSFER_STATUS_COL).setValue(TRANSFER_SENT); //ส่งค่าไปยังเว็บเป้าหมาย UrlFetchApp.fetch(targetWebRespone); //ทำให้ Spreadsheet รีเฟรช SpreadsheetApp.flush(); } } }

ถ้าถูกใจก็กดติดตาม Krurost Channel ด้วยนะครับ

Youtube : https://www.youtube.com/user/krupairost/

Facebook : https://www.facebook.com/KruPairost/

Related posts