กระทรวงศึกษาธิการผุดแพลตฟอร์ม Deep By MOE เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ประชุมเรื่องแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform Deep By MOE  ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดทำแพลตฟอร์มที่จะใช้เป็นฐานการเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนออนไลน์ อีกทั้งในอนาคตจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเรื่อง School Management System

เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้จะสามารถจัดการเรียนการสอน การสอบ และการติดตามวัดและประเมินผลของครูและนักเรียน เช่น ครูสามารถเข้าศึกษาอบรมเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ Deep By MOE ประกอบไปด้วย เครื่องมือ การจัดการสอนออนไลน์ด้วย G Suite และ Microsoft Teams นอกจากนี้จะเป็นช่องทางให้ภาคเอกชนที่สนใจอยากจะพัฒนาการศึกษาไทยได้เข้ามานำเสนอข้อมูลสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในการเรียนรู้ในอนาคต
            
“การสร้างแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ได้ต้องการให้ภาคเอกชนมาแสวงหากำไร แต่เป็นการเปิดให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนได้มาทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งจะทำให้เด็กไทยมีทักษะและอิสระในการค้นหาข้อมูล

สำหรับแพลตฟอร์มของศธ.จะอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยเราสามารถนำแพลตฟอร์มนี้ไปพูดคุยกับผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ว่า แพลตฟอร์ม Deep ถือเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ด้วย อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเริ่มเปิดทดลองการใช้งานภายในเดือนมิ.ย.นี้”

โดยคุณครูสามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://deep.go.th/ โดยตอนนี้จะมีแพลตฟอร์มให้คุณครูได้ใช้งานอยู่ 2 อย่างก็คือ Gsuit ซึ่งให้บริการโดย Google และ Microsoft Team ของบริษัท Microsoft ซึ่งคุณครูสามารถเลือกใช้งานแพลตฟอร์มใดก็ได้ โดยในช่วงวันที่ 9 – 20 พฤษภาคม 2563 นี้จะมีการอบรมเรื่องการใช้งาน ตามช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้คุณครูสามารถเข้าอบรม ทางระบบออนไลน์ และสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา

Related posts