กช.งดคิดดอกเบี้ยเงินกู้เลี้ยงชีพ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ปีงบฯ 2563 ตามมาตรการด้านงบฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และภัยแล้ง รวมกว่า 17.79 ล้านบาท พร้อมนำส่งข้อมูลไปยังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้ สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินกองทุนเลี้ยงชีพ) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน

ใน 2 ส่วน คือ การงดคิดดอกเบี้ยและค่าปรับสินเชื่อกองทุนเลี้ยงชีพ ลูกหนี้เดิม โครงการ 1-4 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. – 30 ต.ค.2563 และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการโครงการที่ 3-4 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป จาก 4.5% ต่อปี เหลือ 4% ต่อปี ทั้งนี้ ยกเว้นโครงการที่ดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้ว โดยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว จะมีผลอัตโนมัติโดยที่สมาชิกไม่ต้องยื่นคำร้องใด ๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบมาตรการจัดตั้งสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) โครงการ 5 เพื่อขยายสิทธิ์ให้แก่สมาชิกที่มีอายุงาน 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้มีสิทธิ์กู้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ โดยเพิ่มวงเงินจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 90 ของเงินสะสม 3% และส่งเงินสะสม 60 งวดขึ้นไปต่อเนื่อง สำหรับสมาชิกที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป กู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินสะสมและเงินสมทบ 12% โดยส่งเงินสะสมและเงินสมทบ 120 งวดขึ้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการชำระค่างวดน้อยลง

Related posts