กคศ. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563

กคศ. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ https://otepc.go.th/images/00_YEAR2562/04_PV2/V6-2563.pdf

Related posts